Ga naar hoofdinhoud

05 | Algemene cijfers

Ontwikkeling digitale toegankelijkheid statussen in 2023

Ontwikkeling toegankelijkheidsstatussen in 2023

Het Dashboard DigiToegankelijk is gelanceerd in maart 2023. Het was toen gevuld met de bestaande  toegankelijkheidsverklaringen uit het verklaringenregister. In juni 2023 startte DigiToegankelijk een campagne om ook inzicht te krijgen in de websites en apps waarvoor nog geen verklaring was aangemaakt. Daar kwamen veel reacties op. In de tweede helft van het jaar zijn veel van deze websites en apps toegevoegd aan het dashboard.

Bekijk cijfers

Algemene ontwikkeling in 2023

In 2023 zijn heel veel tot dan toe onbekende websites en apps van de overheid in beeld gekomen. In het Dashboard DigiToegankelijk stonden eind 2023 8974 websites en apps. Eind 2022 stonden er nog maar 3683 in het register. Er zijn dus 5291 websites en apps bij gekomen.

Dat heeft twee oorzaken. Ten eerste hebben veel overheidsorganisaties dit jaar toegankelijkheidsverklaringen gepubliceerd voor een of meer van hun websites en apps. Het aantal verklaringen is in 2023 met 42,0% gegroeid. Een groot deel zijn verklaringen met een D-status. In 2022 was de groei van het totaal aantal verklaringen 11,7%.

Ten tweede zijn vanaf juni 2023 websites en apps met een E-status aan het dashboard toegevoegd. Dit zijn websites of apps waarvoor een overheidsorganisatie verantwoordelijk is, maar waarvoor nog geen toegankelijkheidsverklaring is gemaakt. In 2023 zijn 3745 websites en apps zonder verklaring toegevoegd aan het dashboard.

In 2023 is het aantal websites en apps dat voldoet aan de wettelijke verplichting gegroeid met 22,5% tot 3513. Dit zijn websites en apps die een verklaring hebben met een A-, B- of C-status. De groei vanaf 2021 is zelfs 40,0%.

In onderstaande grafiek is de maandelijkse ontwikkeling te zien van de toegankelijkheid statussen in 2023. Tussen juli en oktober is een sterke groei van D- en E-statussen te zien. Daaronder is een vergelijking te zien tussen de ontwikkeling van de toegankelijkheid statussen in 2021, 2022 en 2023. Ook hierin is een enorme groei te zien in 2023 ten opzichte van de twee jaren ervoor.

Wil je op de hoogte blijven en de volgende keer ook de Jaarmonitor Digitale Toegankelijkheid ontvangen?

Geef je mailadres door om de volgende Jaarmonitor te ontvangen

Ontwikkeling digitale toegankelijkheid statussen in 2023

Bron 2023: Dashboard DigiToegankelijk

De uitgeschreven informatie is te vinden op de tab tabel.
Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec
A 354 363 369 374 358 366 358 374 389 396 425 441
B 1493 1532 1552 1581 1613 1638 1650 1695 1677 1683 1699 1744
C 1004 1037 1029 1030 1010 998 1016 1079 1123 1277 1317 1328
D 837 846 901 926 963 989 1091 1265 1435 1526 1610 1716
E n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 62 234 1881 3051 3678 3678 3745

Legenda:

Van boven naar beneden in de grafiek: positie 5

E: Geen verklaring

Van boven naar beneden in de grafiek: positie 4

D: Voldoet niet

Van boven naar beneden in de grafiek: positie 3

C: Eerste maatregelen genomen

Van boven naar beneden in de grafiek: positie 2

B: Voldoet gedeeltelijk

Van boven naar beneden in de grafiek: positie 1

A: Voldoet volledig

Vergelijking digitale toegankelijkheid statussen in 2021, 2022 en 2023

Bron 2021 – 2022: 200 OK Bron 2023: Dashboard DigiToegankelijk

De uitgeschreven informatie staat op de tab tabellen
2021 2022 2023
A 254 347 441
B 1165 1489 1744
C 1091 1032 1328
D 788 815 1716
E n.v.t. n.v.t. 3745

Inventarisatiecampagne

In maart 2023 is het Dashboard DigiToegankelijk gelanceerd met de websites en apps die op dat moment een toegankelijkheidsverklaring hadden. Om meer inzicht te krijgen in de totale omvang van het aantal websites en apps binnen de overheid, is DigiToegankelijk in juni 2023 een omvangrijke inventarisatiecampagne begonnen. 1081 organisaties hebben tijdens die campagne een lijst met overheidswebsites en -apps ontvangen waarvoor nog geen toegankelijkheidsverklaring was aangemaakt. Hierop konden zij aangeven of zij verantwoordelijk zijn voor de betreffende website of app.

In totaal zijn 17292 verschillende webdomeinen uitgevraagd. Bij 71,6% van deze domeinen hebben overheidsorganisaties aangegeven of ze al dan niet verantwoordelijk zijn.

4895 keer gaf een overheidsorganisatie aan inderdaad verantwoordelijk te zijn voor een website of app. De toegankelijkheidsverklaring die vervolgens voor zo’n website of app werd gemaakt, heeft geleid tot een forse stijging van het aantal verklaringen met een D-status. Als een organisatie na de bevestiging géén toegankelijkheidsverklaring voor zo’n website of app maakte, werd deze in het dashboard geregistreerd met een E-status.

Bij 7930 webdomeinen heeft een overheidsorganisatie aangegeven niet verantwoordelijk te zijn. Het gaat hier bijvoorbeeld om websites van samenwerkingen tussen overheidsorganisaties of diensten die overheidsorganisaties aanbieden met externe organisaties.

In 2024 zal DigiToegankelijk in gesprek gaan met overheidsorganisaties die nog niet gereageerd hebben of niet weten of ze verantwoordelijk zijn voor bepaalde websites of apps.

Bijgaand staafdiagram geeft een overzicht van het aantal uitgevraagde domeinen bij overheidsorganisaties verdeeld naar antwoorden Ja, Nee, Weet niet en Geen antwoord.

Overzicht reacties overheidsorganisaties op eigendom van 17292 domeinen: 4895 keer Ja, 7930 keer Nee, 647 keer Weet niet en 3820 keer Geen antwoord.

A: Voldoet volledig

Ontwikkeling A-status in 2023 per maand

JanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDec
354363369374358366358374389396425441

Als de toegankelijkheidsverklaring van een website of app status A heeft, voldoet het kanaal aan alle wettelijk verplichte digitale toegankelijkheidseisen. De grafiek laat zien dat het aantal verklaringen met een A-status in 2023 verder is gestegen met 27,1% naar 441. In 2022 was de groei 36,6%. De daling in aantal tussen april en augustus is te verklaren door een correctie van een aantal verklaringen van websites en apps met een onterechte A-status. Het aandeel van verklaringen van websites en apps met A-status is gezakt van 9,4% naar 4,9%. Dit komt doordat het totaal aantal overheidswebsites en -apps dat in het dashboard staat, enorm is gegroeid. Met het huidige aantal websites en apps zou het aandeel van verklaringen met een A-status in 2022 3,9% zijn (in 2021 was dat 2,8%). Het aandeel groeit dus jaarlijks, maar is nog steeds relatief laag.

B: Voldoet gedeeltelijk

Ontwikkeling B-status in 2023 per maand

JanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDec
149315321552158116131638165016951677168316991744

Een verklaring met een B-status betekent dat de website of app nog niet aan alle wettelijk verplichte toegankelijkheidseisen voldoet. Doordat een onderzoek is uitgevoerd, is wel inzichtelijk wat moet worden verbeterd. Bijgaande grafiek laat zien dat het aantal websites en apps met een B-status in 2023 is gegroeid met 17,1% naar 1744. In 2022 was de groei nog 27,8%. De groei was stabiel gedurende de eerste acht maanden van 2023. Het is opvallend dat het aantal verklaringen met een B-status in september plots terugloopt. Een mogelijke verklaring is dat de B-statussen van een aantal verklaringen zijn veranderd in A-, C- of D-statussen. Vanaf augustus is bij die statussen namelijk een groei te zien.

C: Eerste maatregelen genomen

Ontwikkeling C-status in 2023 per maand

JanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDec
10041037102910301010998101610791123127713171328

Een toegankelijkheidsverklaring krijgt een C-status als binnen zes maanden een toegankelijkheidsonderzoek voor de betreffende website of app is ingepland. In de grafiek is te zien dat het aantal verklaringen met een C-status in 2023 met 28,7% is gegroeid naar 1328. In 2022 was juist een daling te zien van 5,4%. De stijging van het aantal C-statussen in 2023 is vooral zichtbaar na de zomer. Daarvoor was geen sprake van groei. De groei vanaf de zomer lijkt een gevolg van de inventarisatiecampagne te zijn. De verwachting is dat het aantal verklaringen met een C-status in het begin van 2024 zal gaan dalen. Verklaringen met een C-status die ouder zijn dan 6 maanden zullen dan worden teruggezet naar een verklaring met een D-status.

D: Voldoet niet

Ontwikkeling D-status in 2023 per maand

JanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDec
837846901926963989109112651435152616101716

Als een toegankelijkheidsverklaring wordt gemaakt voor een website of app waarvoor nog geen onderzoek is gepland, krijgt die een D-status. De website of app voldoet daarmee niet aan de wet. In de grafiek hiernaast is te zien dat het aantal verklaringen met een D-status in 2023 is gegroeid met 110,6% tot 1716. In 2022 was die groei maar 3,4%. De enorme groei van het aantal verklaringen is veroorzaakt door de inventarisatiecampagne. Na de zomer is een duidelijke scherpe groei waar te nemen.

E: Geen verklaring

Ontwikkeling E-status in 2023 per maand

JanFebMrtAprMeiJunJulAugSeptOktNovDec
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.6223418813051367836783745

Websites of apps waarvoor overheidsorganisaties verantwoordelijk zijn maar die nog geen toegankelijkheidsverklaring hebben, worden sinds de tweede helft van 2023 geregistreerd in het dashboard. Deze websites en apps krijgen status E. De grafiek laat zien dat in 2023 vanaf juni 3745 websites en apps zonder toegankelijkheidsverklaring zijn toegevoegd aan het dashboard. Bij de inventarisatiecampagne hebben veel overheidsorganisaties aangegeven verantwoordelijk te zijn voor websites en apps waarvoor nog geen toegankelijkheidsverklaring is gemaakt. We verwachten dat in 2024 veel van deze websites en apps met status A, B, C of D zullen worden toegevoegd aan het dashboard.

Vorige pagina
Volgende pagina